Co to za warsztaty?

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków nie może zabraknąć atrakcji dla najważniejszych osób, zaangażowanych w naukę języków – nauczycieli i wychowawców.

Warsztaty odbędą się 27 września, w kameralnych 15-osobowych grupach. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztacie.

Rezerwacje miejsc na warsztaty są już zakończone.

Warsztat 1. Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawcy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”

Dla kogo?

Szczególnie zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami-cudzoziemcami.

Gdzie i kiedy?

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa, 27 września9:00 – 15:45.

Czego się dowiem?

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z obcych kultur, powracających z migracji, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Ale jak nauczyciel i wychowawca miałby sprostać tym wyzwaniom?

Podczas warsztatu omówimy metody pracy z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa w szkole. Poddamy także analizie procesy grupowe w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie – zastanowimy się, jak wspierać integrację dzieci cudzoziemskich, wzmacniać ich motywację do nauki, a także jak kształtować postawę otwartości na różnorodność wśród dzieci pochodzących z Polski.

Trenerki

Marta Piegat-Kaczmarczyk z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa i trenerka. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 1998 roku. Prowadzi sesje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe i szkolenia dotyczące skutecznej komunikacji, kompetencji międzykulturowych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i agresją. Autorka wielu programów i publikacji z zakresu psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej.

Zuzanna Rejmer z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Autorka wielu programów edukacyjnych wpierających integrację dorosłych oraz dzieci i młodzieży na styku kultur.

Warsztat 2. TIK-ające języki obce, czyli o nowych technologiach w nauczaniu języków obcych

Dla kogo?

Nauczyciele języków obcych w klasach 1-8 szkół podstawowych i gimnazjach, zainteresowani wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu.

Gdzie i kiedy?

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa, 27 września9:00 – 15:45.

Czego się dowiem?

Jak nowocześnie nauczać języków obcych? Jak wykorzystać aplikacje, tablety i tablice interaktywne, by lekcje były skuteczniejsze, a uczniowie zaangażowani? Europejski Dzień Języków jest doskonałym pretekstem do udoskonalenia warsztatu nauczycieli-językowców.

Warsztat będzie zbierał pomysły i inspiracje na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych w klasach 1-8 szkół podstawowych oraz gimnazjów. Trenerka zaproponuje uniwersalne narzędzia wspierające nauczanie języków obcych, które będą łatwo transferowalne na lekcje różnych języków. Warsztat będzie miał charakter praktyczny – nauczyciele pracować będą w grupach oraz indywidualnie na tabletach zapewnionych przez organizatora. Prezentowane aplikacje i technologie będą dobrane tak, by możliwe były do wdrożenia na tabletach lub tablicach interaktywnych dostępnych w szkołach.

Trenerka

Joanna Płatkowska pracuje w szkolnictwie od dziesięciu lat. W tym czasie pracowała w trzech krajach (Wielka Brytania, Hiszpania, Polska) na pięciu różnych stanowiskach (koordynator programu, konsultant programowy, nauczyciel w klasach 0-6 wszystkich przedmiotów, nauczyciel angielskiego jako języka obcego, nauczyciel angielskiego w szkole dwujęzycznej). Od siedmiu lat pracuje w i ze szkołami wdrażającymi programy Organizacji Matury Międzynarodowej (IB). Jako konsultant, a wcześniej koordynator, pracuje z nauczycielami wszystkich przedmiotów (w tym języków obcych), wspierając ich w planowaniu procesu nauczania i uczenia oraz oceniania. W swojej praktyce szczególnie promuje podejście badawcze, pracę metodą projektów i wykorzystanie technologii informacyjnych (digital literacy). W bezpośredniej pracy z dziećmi szczególnie ważne jest dla niej przekazywanie uczniowi odpowiedzialności za własne uczenie się.

skontaktuj sie

Reklamy