Tegoroczny program wydarzeń Europejskiego Dnia Języków w Warszawie obejmuje:

Konferencję: Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy

Screen Shot 2017-09-06 at 13.18.43

Od 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z partnerami organizuje w ramach Europejskiego Dnia Języków konferencje poświęcone różnym zagadnieniom z dziedziny wielojęzyczności i nauczania języków obcych.

Tegoroczna konferencja Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy odbędzie się 25 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i poświęcona będzie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

Adresaci konferencji to: nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+.

Więcej o konferencji

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców w klasach wielojęzycznych i wielokulturowych oraz tych zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu.

Oba warsztaty odbędą się 27 września w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa.

Więcej o warsztatach

Warsztaty dla rodziców i dzieci

Zajęcia ogólnorozwojowe z językami włoskim, francuskim, czeskim i hiszpańskim  dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz warsztaty dla rodziców dzieci uczących się języków lub dorastających rodzinach wielojęzycznych.

Warsztaty odbędą się 30 września i 1 października w Instytucie Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa.

Więcej o warsztatach

Dyskusja panelowa: Podobieństwa i związki między językami europejskimi

Prof. dr hab. Hanna Komorowska, prof. dr hab. Władysław Miodunka i prof. dr hab. Przemysław E. Gębal będą zastanawiać się, jakie są podobieństwa i związki między językami europejskimi i na ile te podobieństwa ułatwiają naukę kolejnego języka; jak języki wzajemnie się przenikają. Podjęty zostanie również temat roli języka angielskiego jako nowej lingua franca.

Debata odbędzie się 21 września w Między Nami Cafe, ul. Bracka 20, Warszawa o godz. 17:30.

Więcej o dyskusji

Screen Shot 2017-09-13 at 23.19.20

Reklamy