O co w tym chodzi?

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich
  • 24 języki urzędowe UE
  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków?

Jest on okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej
  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Historia

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

Jakie atrakcje są organizowane w Europie?

26 września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy dla każdego.

źródło: Komisja Europejska

W jakich wydarzeniach można wziąć udział w Polsce?

Program obchodów Europejskiego Dnia Języków w 2019 r. obejmuje:

Kto organizuje wydarzenia Europejskiego Dnia Języków 2019?

Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej EUNIC-Warszawa

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

wraz z wieloma instytucjami partnerskimi.